Tabitha Zijlstra

Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring

Tabitha Zijlstra, gevestigd aan Lindestraat 3 3812 MS, Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.tabithazijlstra.nl
Lindestraat 3 3812 MS, Amersfoort
+31616858501

KVK nummer: 52351254
IBAN: NL60 TRIO 0197 6091 04

Tabitha Zijlstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Tabitha Zijlstra. Zij is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tabitha Zijlstra verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in (digitale) correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tabitha Zijlstra verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Tabitha Zijlstra analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Tabitha Zijlstra verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tabitha Zijlstra bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tabitha Zijlstra en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Tabitha Zijlstra wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tabitha Zijlstra neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Delen van persoonsgegevens met derden

Tabitha Zijlstra verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tabitha Zijlstra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tabitha Zijlstra neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tabitha Zijlstra) tussen zit.

Betalingen op deze website

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen op deze website maakt Tabitha Zijlstra gebruik van het platform van Mollie. Mollie (www.mollie.nl) is een Nederlandse betalingsprovider die het mogelijk maakt om iDEAL te koppelen aan een bankrekening. Elke organisatie en bedrijf of ondernemer kan op deze manier iDEAL betalingen ontvangen.
Na een transactie via deze website staat ‘Mollie’ of ‘Stg Mollie Payments’ bij de afschrijving vermeld. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

SSL-encryptie

Onze gehele website is beveiligd met een 256-bits SSL certificaat van de vertrouwde organisatie Cloudflare Inc. Codering met een digitaal certificaat zorgt ervoor dat de gegevensoverdracht privé blijft tijdens de verbinding tussen jouw computer of mobiele telefoon en deze website. Een gecodeerde verbinding herken je als de adresregel van de browser begint met “https://” en aan het vergrendelingspictogram in uw browserregel.

Beveiliging van aanmeldings- en contactformulieren

Voor het tegenhouden van geautomatiseerde spambots, gebruiken wij reCAPTCHA v3 van Google op alle aanmeldingsformulieren en contactformulieren.

Cookieverklaring

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tabitha Zijlstra gebruikt uitsluitend functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tabitha Zijlstra gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies om uw bezoek aan deze website te kunnen analyseren zodat we de website kunnen optimaliseren voor uw gebruiksgemak. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Voor het onthouden van uw cookie-voorkeursinstellingen

– cookies_and_content_security_policy | Bewaartermijn: 1 jaar

Voor het beheersysteem van de website

– wordpress_test_cookie | Bewaartermijn: Sessie
– wordpress-settings-1 | Bewaartermijn: 1 jaar
– wordpress-settings-time | Bewaartermijn: 1 jaar

Voor het gebruik van Cloudflare

– __cfduid | Bewaartermijn: 1 maand

Voor het geanonimiseerd analyseren van de bezoekers 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens van 15 augustus 2018. In lijn daarmee hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de informatie die wordt verzameld bij uw website bezoek. Wij laten uw IP-adres anonimiseren door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. We hebben ‘gegevens delen’ laten uitzetten. Tot slot maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de informatie verkregen met Google Analytics.

Opt-out: Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

– _ga | Bewaartermijn: 1 jaar<br>
– _ga_17F3CCBZ9N | Bewaartermijn: 1 jaar<br>
– _ga_L5331GPP5C | Bewaartermijn: 1 jaar<br>
– _gid | Bewaartermijn: 1 dag<br>
– _gat_gtag_UA_193473931_1 | Bewaartermijn: Sessie<br>
– aiwp_wg_default_dimension | Bewaartermijn: 1 jaar<br>
– aiwp_wg_default_metric | Bewaartermijn: 1 jaar<br>
– aiwp_wg_default_swmetric | Bewaartermijn: 1 jaar

— Laatst gewijzigd op 05-07-2023 —


← Terug


© 2024 Tabitha Zijlstra

Privacy -en CookieverklaringUp ↑